Evenimente culturale si sportive Rasnov 2017

AGENDA CULTURAL?, RÂ?NOV 2017

1.  Concursul de încondeiat ou?, edi?ia a X-a: 13 aprilie 2017

Loca?ie: ?coala Gimnazial? nr. 2 „Peter Thal”

Organizator: Prim?ria Râ?nov, Asocia?ia Rosenau - Turism ?i Dexion Storage Solution. www.primariarasnov.ro

2.  Festivalul de Zup, edi?ia a IV-a: 29 - 30 aprilie 2017

Loca?ie: Valea Cet??ii

Organizator: Prim?ria Râ?nov. www.primariarasnov.ro

3.  Maialul Râ?novean, edi?ia aVI-a : 19 – 21 mai 2017

Loca?ie: Parc „Promenada Sisi”

Organizator: Goscom Cetatea Râ?nov, Prim?ria Râ?nov. www.primariarasnov.ro

4.  Festivalul Rozelor, edi?ia a IV-a: 2 -  5 iunie 2017

Loca?ie: Pia?a Unirii, Cetatea Râ?nov, Cinematograf „Amza Pellea”

Organizator: Prim?ria Râ?nov ?i Asocia?ia Mioritics. www.primariarasnov.ro, www.mioritics.ro.

5.  Festivalul de Foarte Scurt Metraj „Tres Court”, edi?ia a XIX - a: 9 – 11 iunie 2017

Loca?ie: Cinematograf „Amza Pellea”

Organizator: Institutul Francez Român, prin Asocia?ia Mioritics ?i Prim?ria Râ?nov. Parteneri: Centrul Cultural Francez din Cluj-Napoca ?i Ambasada Fran?ei în România. www.trescourt.ro, www.mioritics.ro.

6.  Jocmania, edi?ia a VIII-a: 17 – 25 iunie

Loca?ie: Pia?a Unirii, Cetatea Râ?nov, Parc „Promenada Sisi”, Cinematograf „Amza Pellea”, Centrul SCHUBZ

Organizator:  Prim?ria Râ?nov ?i Asocia?ia Mioritics. www.primariarasnov.ro, www.mioritics.ro.

7.  Zilele Ora?ului Râ?nov ?i Festivalul Na?ional Ecvestru, edi?ia a XV-a: iulie 2017

Loca?ie: Valea Cet??ii

Organizator: Prim?ria Râ?nov. www.primariarasnov.ro

8.  Festivalul Filmului Istoric Râ?nov (FFIR), edi?ia a IX-a: 28 iulie - 6 august 2017

Loca?ie: Cetatea Râ?nov, Pia?a Unirii, Cinematograf „Amza Pellea”, Centrul SCHUBZ

Organizator: Prim?ria Râ?nov ?i Asocia?ia Mioritics, în parteneriat cu Muzeul Jude?ean de Istorie, TVR. www.ffir.ro

9.  Rockstadt Extreme Fest, edi?ia a V-a: 10 - 13 august 2017

Loca?ie: Valea Cet??ii

Organizator: Rockstadt Bra?ov. www.rockstadtextremefest.ro

10.  Festivalul de Reconstituire Istoric?, edi?ia a VIII-a: 17 - 20 august 2017

Loca?ie: Cetatea Râ?nov

Organizator: Asocia?ia Mioritics ?i Prim?ria Râ?nov. www.mioritics.ro, www.primariarasnov.ro

11.  Festivalul Vinului, edi?ia a II-a: octombrie 2017

Loca?ie: Pia?a Unirii

Organizator: Prim?ria Râ?nov.www.primariarasnov.ro

CONCURSUL DE ÎNCONDEIAT OU?, EDI?IA A X-A: 13 APRILIE 2017

Povestea ou?lelor încondeiate, la ceas aniversar

În Joia Mare, elevii de la ?colile din Râ?nov obi?nuiesc s? acorde o aten?ie deosebit? tradi?iei încondeierii de ou?, în spiritul S?rb?torilor Pascale, participând la un concurs prin care î?i demonstreaz? talentul în acest me?te?ug. Copiii, încep?tori sau deja experimenta?i în arta încondeiatului, ofer? o adev?rat? demonstra?ie de îndemânare în aceast? art?. Timp de patru, cinci s?pt?mâni, ei se preg?tesc în ateliere dedicate, la ?coal?.

Evenimentul s-a n?scut la ini?iativa fostului profesor de religie Lucian Cazacu, iar în acest an a ajuns la edi?ia cu num?rul 10, motiv pentru care organizatorii, Prim?ria Râ?nov, Asocia?ia Rosenau - Turism ?i Dexion Storage Solution, preg?tesc un program special pentru a marca aniversarea.

 

FESTIVALUL DE ZUP, EDI?IA A IV-A: 29 - 30 APRILIE 2017

Zup, doar la Râ?nov, în minivacan?a de 1 mai

O tradi?ie specific? locului, „Festivalul zupului”, eveniment dedicat tuturor iubitorilor de cultur? ?i gastronomie, va fi organizat în acest an în preajma zilei de 1 Mai. Manifestarea a ajuns la cea de-a patra edi?ie ?i se va desf??ura în zilele de 29 ?i 30 aprilie pe Valea Cet??ii din Râ?nov, unde echipele participante vor prepara cel mai dichisit zup la ceaun, în prezen?a unui juriu format din mae?tri buc?tari, care vor aprecia ?i premia cea mai bun? fiertur?. Zupul e o tradi?ie de sute de ani a locului, o toc?ni?? pe baz? de cartofi, ceap? ?i sl?nin?, pe care râ?novenii obi?nuiau s? o consume când mergeau la muncile câmpului. Sl?nina este principalul ingredient al zupului râ?novean tradi?ional, îns? re?eta original? a fost de-a lungul timpului îmbun?t??it? ?i modernizat?.

 

MAIALUL RÂ?NOVEAN, EDI?IA AVI-A : 19 – 21 MAI 2017

Petrecerea gospodarilor din Promenad?, tradi?ie secular? adus? în zilele noastre

În bogatul calendar de evenimente de peste an din Râ?nov un loc special îl ocup? „Maialul de alt?dat?”, o tradi?ie a sa?ilor din întreaga Transilvanie. Petrecerea câmpeneasc? era organizat? îm urm? cu sute de ani în luna mai, în cinstea termin?rii anului ?colar, fiind totodat? ?i o s?rb?toare a gospodarilor din ora?. Evenimentul a fost reînviat de Prim?ria Râ?nov ?i Goscom Cetatea Râ?nov în anul 2012, ajungând în prezent la cea de-a ?asea edi?ie. S?rb?toarea râ?novenilor este programat? pentru perioada 19-21 mai, loca?ia petrecerii câmpene?ti urmând a fi parcul „Promenada Sisi”, unde vor avea loc spectacole de fanfar?, muzic? popular? ?i u?oar?, dansuri ?i alte surprize preg?tite de organizatori.

 

FESTIVALUL ROZELOR, EDI?IA A IV-A: 2 -  5 IUNIE 2017

Simbolul Râ?novului, s?rb?torit la început de var?

Ajuns la a 4-a edi?ie, Festivalul Rozelor se va desf??ura anul acesta în perioada 2 -  5 iunie 2017. Festivalul Rozelor este inspirat de trandafir, care este emblema istoric? a ora?ului. Manifest?rile incluse în programul festivalului se vor desf??ura în cele mai importante locuri din ora? ?i în Cetate. Programul acestei edi?ii va cuprinde un târg de produc?tori în Gr?dina Cet??ii, concerte ?i ateliere pentru copii.

În cronicile ?i documentele vechi, Râ?novul apare sub formele ,,Rosnou”, ,,villa Rosarum”, ,,Rosenau” ?i ,,Rajnov”. R?d?cina toponimului pare a fi cuvântul ,,roz”, care înseamn? ,,roz?”, ,,trandafir”, atât în limba latin?, cât ?i în limbile slav? ?i german?. De altfel, înc? din Evul Mediu, trandafirul a fost ales ca emblema a?ez?rii.

Legenda întemeierii Râ?novului îi prezint? pe sa?i alegând s? st?pâneasc? o vale plin? cu tufe de trandafiri s?lbatici. Dac? legenda romantic? saxon? are vreo leg?tur? cu realitatea istoric? este greu de spus, mo?tenirea medieval? îi ofer? Râ?novului contemporan un blazon decorat cu unul dintre cele mai frumoase ?i admirate simboluri ale istoriei: trandafirul.

 

FESTIVALUL DE FOARTE SCURT METRAJ „TRES COURT”, EDI?IA A XIX - A: 9 – 11 IUNIE 2017

Maxim trei minute, pentru a-i impresiona pe cinefili

În perioada 9 – 11 iunie, Râ?novul va fi gazda celei de-a 19-a edi?ii a Festivalului de Foarte Scurt Metraj „Tres Court”, un eveniment unic în lume, având în vedere c? promoveaz? filmele de foarte scurt metraj, de maxim 3 minute, realizate de profesioni?ti confirma?i sau de talente înc? nedescoperite,  uneori cu mijloace derizorii. Festivalul aduce în aten?ia publicului numeroase tinere talente ?i promoveaz? diversitatea cultural?, de la Paris la Singapore, trecând prin Cluj – Napoca, Rio, Tel Aviv ?i Ramallah. Din anul 2011 mai multe ora?e noi s-au al?turat re?elei, precum Bratislava, Sighi?oara, Râ?nov ?i Sibiu. Acest Festival de film se adreseaz? tuturor vârstelor, incluzând un modul de filme pentru copii. Evenimentul este  organizat de Prim?ria Râ?nov, Asocia?ia Mioritics ?i Centrul Cultural Francez din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ambasada Fran?ei din România.

 

JOCMANIA, EDI?IA A VIII-A: 17 – 25 IUNIE 2017

Vacan?a mare începe cu „Jocmania”

A?a cum s-a întâmplat în ultimii 8 ani, la începutul vacan?ei de var?, copiii din Râ?nov, ?i nu numai ei, sunt a?tepta?i la „Jocmania”. Edi?ia din acest an se va desf??ura în perioada 17 – 25 iunie. Cei mici, dar ?i cei mari, care doresc s? redescopere bucuria copil?riei, pot participa la ateliere creative de diminea?a pân? seara, spectacole haioase de teatru de p?pu?i, lumi incredibile în filme de anima?ie, jocuri perpetuate peste secole, dansuri de prin toat? lumea medieval? ?i muzic? veche pe înserat.

 

ZILELE ORA?ULUI RÂ?NOV ?I FESTIVALUL NA?IONAL ECVESTRU, EDI?IA A XV-A: IULIE 2017

Mare s?rb?toare în iulie, la Zilele Râ?novului ?i Festivalul Na?ional Ecvestru

Într-unul din weekendurile lunii iulie va avea loc una din cele mai importante s?rb?tori ale Râ?novului, timp de trei zile fiind a?tepta?i mii de oameni, localnici ?i turi?ti la Zilele Ora?ului ?i Festivalul Na?ional Ecvestru. Evenimentul va debuta cu tradi?ionala parad? de vineri dup? amiaza, la care vor participa c?l?re?i, tr?suri, ma?ini de epoc?, majorete, cânt?re?i ?i sportivi din ora?. Sâmb?t? ?i duminic?, pe Valea Cet??ii vor ajunge cei mai frumo?i ?i puternici cai veni?i din toate col?urile ??rii, an de an fiind vorba de peste 100 de exemplare. Cu siguran?? cea mai a?teptat? prob? din showul ecvestru, care a ajuns la a XV-a edi?ie, va fi cea de trac?iune, la simplu ?i la dublu, de urm?rit fiind ?i parada doamnelor sau cea a tr?surilor. De asemenea, participan?ii vor putea asista ?i la o serie de numere inedite de cascadorii cu cai, iar din programul Zilelor Râ?novului nu vor lipsi nici concertele.

 

FESTIVALUL FILMULUI ISTORIC RÂ?NOV, EDI?IA A IX-A: 28 IULIE - 6 AUGUST 2017

„Bra?ov 1987”, în premier? la FFIR

Acum 9 ani, FFIR (Festivalul Filmului Istoric Râ?nov) ?i-a propus s? fac? istorie, iar obiectivul a fost atins. Festivalul a crescut de la un an la altul ?i, în timp, a devenit mai mult decât un eveniment dedicat filmului, în program fiind inclus? ?coala de Var? Astra, concerte, expozi?ii sau lans?ri de carte.

Festivalul aduce în România ?i Europa de Est un nou concept festivalier. Fiecare edi?ie are un concept clar ?i abordeaz? tematici istorice na?ionale ?i interna?ionale corelate cu temele generale ale anului în curs. Edi?ia din anul 2017 se va desf??ura în perioada 28 iulie - 6 august, iar una dintre temele principale ale FFIR ?i ale ?colii de Var? va fi R?zboiul de Independen?? din 1877. De asemenea, directorul Muzeului Jude?ean de Istorie, istoricul Nicolae Pepene, a anun?at c? anul acesta, la FFIR va fi proiectat, în premier?, documentarul „Bra?ov 1987”, realizat Muzeul Jude?ean de Istorie Bra?ov ?i Televiziunea Român?.

 

ROCKSTADT EXTREME FEST, EDI?IA A V-A: 10 - 13 AUGUST 2017

Premiere, magie ?i metal la cel mai important festival de ni?? din România

Eveniment relativ nou în agenda ora?ului Râ?nov, Rockstadt Extreme Fest aduce mii de vizitatori în fiecare var?, fiind programat în 2017 în perioada 10 - 13 august. Loca?ia r?mâne aceea?i, terenul de biatlon de la baza Cet??ii, dar edi?ia a V-a vine cu câteva premiere notabile. Astfel, pentru prima dat? în istoria sa, festivalul care ?i-a câ?tigat locul de cel mai important eveniment anual pe ni?a de metal din România, va avea patru capete de afi?, câte unul pentru fiecare zi de desf??urare. Totodat?, este pentru prima dat? când prima zi a festivalului va avea parte de concerte pe ambele scene, a?adar ?i num?rul forma?iilor participante va cre?te. Între numele care au cofirmat prezen?a pân? în acest moment se num?r? Annihilator, Power Trip (SUA), Thread of Omen (Africa de Sud), Diamonds are forever, Give Em Blood sau Taine, aceast? din urm? trup? urmând a sus?ine un show special de 60 de minute. La fel ca ?i precedentele edi?ii, nu vor exista bilete pe zile, ci doar abonamente ce asigur? accesul în toate cele patru zile ale festivalului. Abonamentele sunt disponibile pân? în 9 iulie, la pre?ul de 270 de lei. Dup? aceast? dat? ?i pe toat? perioada festivalului, abonamentele cost? 300 de lei. Biletele pot fi g?site pe site-ul oficial, www.rockstadtextremefest.ro.

 

FESTIVALUL DE RECONSTITUIRE ISTORIC?, EDI?IA A VIII-A: 17 - 20 AUGUST 2017

2017, anul în care se va reconstitui R?zboiul de Independen??

Reconstituirea istoric? este o modalitate relativ nou? de a prezenta evenimentele importante, dar ?i aspectele cotidiene din anumite epoci. Râ?novul a „intrat” pe aceasta pia?? în urm? cu opt ani, când, în localitate s-a desf??urat prima edi?ie a Festivalului de Reconstituire istoric?, iar de atunci amploarea evenimentului a crescut de la an la an. De altfel, anul trecut, conceptul a fost preluat ?i de Bra?ov, în cadrul unui eveniment prin care s-a marcat împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Primul R?zboi Mondial.

Un astfel de festival are la baz? istoria vie, un gen ce a ap?rut în cadrul arheologiei experimentale ?i al muzeelor. În principiu, istoria vie poate fi redus? la oameni în costume care intr? în ?i ies din pielea unui personaj istoric pentru a ar?ta activit??ile sale de zi cu zi (inclusiv me?te?uguri, istorisiri, muzic?, g?tit, lupte), improvizând pe marginea unui scenariu bazat pe fapte sau pe baza propriilor cuno?tin?e. Ei se afi?eaz? tr?ind istoria, adesea într-un mediu 4D perfect autentic.

Reconstituirea istoric?, pe de alt? parte, este atunci când reconstitui un anumit moment din trecut. Jocul reenactorilor ?i ac?iunea sunt planificate ?i/sau regizate ?i exist? un scenariu (cu sau f?r? replicile efective) care trebuie urm?rit.

Tema edi?iei din acest a festivalului, a explicat istoricul Nicolae Pepene, unul dintre organizatorii evenimentului, va fi R?zboiul de Independen?? din 1877, an în care România ?i a ie?it de sub st?pânirea otoman?.

 

FESTIVALUL VINULUI, EDI?IA A II-A: OCTOMBRIE 2017

Festivalul Vinului ar putea deveni o tradi?ie a Râ?novului

În 2016, odat? cu inaugurarea noii pie?e agroalimentare, la Râ?nov s-a desf??urat prima edi?ie a Festivalului Vinului, eveniment la care au participat cele mai importante crame din România ?i Republica Moldova. De altfel, înc? de anul trecut, reprezentan?ii mai multor crame ?i-au manifestat inten?ia de a participa la urm?toarea edi?ie, care, anul acesta, se va desf??ura în luna octombrie, în Pia?a Unirii.